ICondition1.Check

ICondition<T>.Check method

Returnerar sant om det angivna objektet uppfyller villkoren.

public bool Check(T el)
ParameterTypBeskrivning
elTObjektet att kontrollera.

Returvärde

Sant om objektet uppfyller villkoren.

Se även