Interface ITreeAlgorithmT

ITreeAlgorithm<T> interface

Representerar en algoritm som kan tillämpas på ett träd av objektT .

public interface ITreeAlgorithm<in T>
ParameterBeskrivning
TTypen av objekt som metodgränssnittet ska tillämpas på.

Metoder

namnBeskrivning
Alg(T, int)Bearbetar en nod i ett träd.
PostAlg(T, int)Anropas efter bearbetning av en nod i ett träd.
PreAlg(T, int)Anropas före bearbetning av en nod i ett träd.

Se även