ITreeAlgorithm1.PreAlg

ITreeAlgorithm<T>.PreAlg method

Anropas före bearbetning av en nod i ett träd.

public void PreAlg(T el, int level)
ParameterTypBeskrivning
elTNod att bearbeta.
levelInt32Trädnodsnivå.

Se även