Class NotT

Not<T> class

Tillämpar logiskt INTE på det angivna villkoret.

public class Not<T> : ICondition<T>
ParameterBeskrivning
TTypen av objekt som metodgränssnittet ska tillämpas på.

Konstruktörer

namnBeskrivning
Not(ICondition<T>)Initierar en ny instans avNot class.

Metoder

namnBeskrivning
Check(T)Returnerar sant om det angivna objektet uppfyller villkoret.

Se även