Not1.Check

Not<T>.Check method

Returnerar sant om det angivna objektet uppfyller villkoret.

public bool Check(T el)
ParameterTypBeskrivning
elTObjektet att kontrollera.

Returvärde

Sant om objektet uppfyller villkoret.

Se även