TaskUtils.Apply

TaskUtils.Apply method

Tillämpar specificerad algoritm för varje uppgift i ett träd.

public static void Apply(Task root, ITreeAlgorithm<Task> alg, int level)
ParameterTypBeskrivning
rootTaskRoten av trädet
algITreeAlgorithm`1Tillämpad algoritm.
levelInt32Nivå på rotuppgiften.

Se även