Class TreeAlgorithmBaseT

TreeAlgorithmBase<T> class

En basklass för implementeringar avITreeAlgorithm

public abstract class TreeAlgorithmBase<T> : ITreeAlgorithm<T>
ParameterBeskrivning
TTypen av element.

Metoder

namnBeskrivning
abstract Alg(T, int)Bearbetar en nod i ett träd.
virtual PostAlg(T, int)Anropas efter bearbetning av en nod i ett träd.
virtual PreAlg(T, int)Anropas före bearbetning av en nod i ett träd.

Se även