Enum BarItemType

BarItemType enumeration

Objekttyp att ändra en stapelstil för.

public enum BarItemType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Task0Indikerar objekttyp i aktivitetsfältet.
Summary1Indikerar objekttyp i sammanfattningsfältet.
ProjectSummary2Indikerar objekttyp i projektöversiktsfältet.
ManualTask3Indikerar manuell aktivitetsfältsobjekttyp.
InactiveTask4Indikerar inaktiv objektstyp i aktivitetsfältet.
CriticalTask5Indikerar kritisk aktivitetsfältsobjekttyp.
Milestone6Indikerar objekttypen Milestone i aktivitetsfältet.
ManualSummary7Indikerar objekttyp för manuell sammanfattningsfält.
Split8Indikerar objekttyp för delad stapel.
ExternalTasks9Indikerar objekttyp för extern uppgiftsfält.
ExternalMilestone10Indikerar objekttyp för extern milstolpe.
Deadline11Indikerar Deadline bar objekttyp.
Progress12Indikerar objekttyp för förloppsindikator.
StartOnly13Indikerar barobjektstyp med endast start.
FinishOnly14Indikerar barobjektstyp med endast finish.
DurationOnly15Indikerar barobjektstyp med endast varaktighet.
InactiveMilestone16Indikerar inaktiv milstolpeobjektstyp.
InactiveSummary17Indikerar inaktiv objekttyp i sammanfattningsfältet.
SummaryRollup18Objekttyp för sammanfattning av sammanfattningsfältet.

Se även