Class PageMargins

PageMargins class

Representerar sidmarginaler för utskrift.

public class PageMargins

Konstruktörer

namnBeskrivning
PageMargins()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Borders { get; set; }Hämtar eller ställer in en position där kanter ska skrivas ut. Kan vara ett av värdena förBorder uppräkning.
Bottom { get; set; }Hämtar eller ställer in storleken på bottenmarginalen i tum eller centimeter.
Left { get; set; }Hämtar eller ställer in storleken på vänster marginal i tum eller centimeter.
Right { get; set; }Hämtar eller ställer in storleken på högermarginalen i tum eller centimeter.
Top { get; set; }Hämtar eller ställer in storleken på den övre marginalen i tum eller centimeter.

Se även