Class ResourceViewColumn

ResourceViewColumn class

Projektets vyklass som används i resursanvändningsvy och resursarkvy.

public sealed class ResourceViewColumn : ViewColumn

Konstruktörer

namnBeskrivning
ResourceViewColumn(int, Field)Initierar en ny instans avResourceViewColumn class.
ResourceViewColumn(string, int, ResourceToColumnTextConverter)Initierar en ny instans avResourceViewColumn class.
ResourceViewColumn(string, int, ResourceToColumnTextConverter, Field)Initierar en ny instans avResourceViewColumn class.

Egenskaper

namnBeskrivning
override Field { get; set; }Kolumnfält. Field .
Name { get; }Hämtar kolumnnamnet.
StringAlignment { get; set; }Hämtar eller ställer in justering av texten (kan vara ett av värdena förStringAlignment uppräkning).
TextStyleModificationCallback { get; set; }Hämtar eller ställer in återuppringningen som kan användas för att anpassa utseendet på kolumnens celler.
Width { get; }Hämtar kolumnbredden.

Metoder

namnBeskrivning
GetColumnText(Resource)Konverterar aktuell resurs till kolumntexten.

Se även