TextStyle

TextStyle class

Ändra den visuella stilen för texten för ett objekt i projektvyn.

public class TextStyle

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextStyle() Initierar en ny instans avTextStyleklass med standardinställningar.
TextStyle(FontDescriptor) Initierar en ny instans avTextStyle klass med de angivna teckensnittsinställningarna.
TextStyle(FontStyles) Initierar en ny instans avTextStyle klass med standardteckensnittet och angiven typsnittsstil.
TextStyle(float, FontStyles) Initierar en ny instans avTextStyle klass med standardteckensnittet och angiven teckenstorlek och stil.

Egenskaper

namn Beskrivning
BackgroundColor { get; set; } Hämtar eller ställer in bakgrundsfärgen för textstilen. Color .
BackgroundPattern { get; set; } Hämtar eller ställer in bakgrundsmönster för textstilen. BackgroundPattern .
Color { get; set; } Hämtar eller ställer in färg på texten.
Font { get; set; } Hämtar eller ställer in teckensnitt för textstilen.
virtual ItemType { get; set; } Hämtar eller sätterTextItemType av textstilen.

Se även