.NET için Aspose.Tasks

Ad alanları

ad alanı Tanım
Aspose.Tasks Microsoft Project belgeleriyle Microsoft Project kullanmadan çalışmak için sınıflar içerir.
Aspose.Tasks.Connectivity Veritabanlarıyla çalışmak için sınıfları içerir.
Aspose.Tasks.Properties Özelliklerle çalışmak için sınıfları içerir.
Aspose.Tasks.RiskAnalysis Risk Analizi Raporu oluşturmaya yönelik sınıfları içerir.
Aspose.Tasks.Saving Bir projeyi farklı biçimlerde kaydetmek için sınıflar içerir.
Aspose.Tasks.Util Kullanışlı statik yöntemler içerir.
Aspose.Tasks.Visualization Oluşturma için yardımcı sınıfları içerir.