Aspose.Tasks.Attributes

sınıflar

SınıfTanım
EntityFieldAttributeVarlık özellikleri için bir özniteliği temsil eder.