Aspose.Tasks.Connectivity

Veritabanlarıyla çalışmak için sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
DbSettings Proje veritabanından okunacak ayarları belirlemeye izin verir.
MpdSettings MPD formatından (MS Access veritabanı dosya formatı) proje verilerini okumak için gerekli seçeneklerin ayarlanmasına izin verir.
MspDbSettings MS Project Server veritabanından proje verilerini okumak için gerekli seçeneklerin ayarlanmasına izin verir.
PrimaveraDbSettings Primavera veritabanından proje verilerini okumak için gerekli seçeneklerin ayarlanmasına izin verir.