Aspose.Tasks.Connectivity

Veritabanlarıyla çalışmak için sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
DbSettingsProje veri tabanından okunacak ayarları belirlemeye izin verir.
MpdSettingsProje verilerini MPD formatından (MS Access veritabanı dosya formatı) okumak için gerekli seçeneklerin ayarlanmasına izin verir.
MspDbSettingsProje verilerini MS Project Server veritabanından okumak için gerekli seçeneklerin ayarlanmasına izin verir.
PrimaveraDbSettingsPrimavera veritabanından proje verilerini okumak için gerekli seçeneklerin ayarlanmasına izin verir.