Aspose.Tasks.Properties

Özelliklerle çalışmak için sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
BuiltInProjectProperty Yerleşik bir özelliği temsil eder.
BuiltInProjectPropertyCollection Yerleşik proje özellikleri koleksiyonunu temsil eder.
CustomProjectProperty Özel bir özelliği temsil eder.
CustomProjectPropertyCollection Özel proje özellikleri koleksiyonunu temsil eder.
Property Bir özelliğin temel sınıfını temsil eder.
PropertyCollection<T> Özellikler koleksiyonunun temel sınıfı.
PropertyKeyedCollection<T> Özellikler koleksiyonunun temel sınıfı.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
CustomPropertyType Özel bir özellik türü numaralandırmasını temsil eder.