Class BuiltInProjectProperty

BuiltInProjectProperty class

Yerleşik bir özelliği temsil eder.

public sealed class BuiltInProjectProperty : Property

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; }Özelliğin adını alır.
Value { get; set; }Özelliğin değerini alır veya ayarlar. (2 properties)

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Özellik değerini string. olarak döndürür

Ayrıca bakınız