Class BuiltInProjectPropertyCollection

BuiltInProjectPropertyCollection class

Yerleşik proje özellikleri koleksiyonunu temsil eder.

public sealed class BuiltInProjectPropertyCollection : 
    PropertyKeyedCollection<BuiltInProjectProperty>

Özellikleri

İsimTanım
Author { get; set; }Bir projenin yazarını alır veya ayarlar.
Category { get; set; }Bir projenin kategorisini alır veya ayarlar.
Comments { get; set; }Bir projenin yorumlarını alır veya ayarlar.
Company { get; set; }Bir projenin şirketini alır veya ayarlar.
Count { get; }
HyperlinkBase { get; set; }Bir projenin köprü tabanını alır veya ayarlar.
override IsReadOnly { get; }Bu koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır; aksi takdirde, false.
Item { get; }
Keywords { get; set; }Bir projenin anahtar sözcüklerini alır veya ayarlar.
Manager { get; set; }Bir projenin yöneticisini alır veya ayarlar.
Names { get; }
Subject { get; set; }Bir projenin konusunu alır veya ayarlar.
Title { get; set; }Bir projenin başlığını alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
Add(BuiltInProjectProperty)
Contains(string)

Ayrıca bakınız