Class CustomProjectProperty

CustomProjectProperty class

Özel bir özelliği temsil eder.

public sealed class CustomProjectProperty : Property

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; } Özelliğin adını alır.
Type { get; } Bir özellik türü alır.
Value { get; set; } Özelliğin değerini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Özellik değerini string. olarak döndürür

Ayrıca bakınız