Class CustomProjectPropertyCollection

CustomProjectPropertyCollection class

Özel proje özellikleri koleksiyonunu temsil eder.

public sealed class CustomProjectPropertyCollection : PropertyKeyedCollection<CustomProjectProperty>

yapıcılar

İsimTanım
CustomProjectPropertyCollection()Yeni bir örneğini başlatır.CustomProjectPropertyCollection sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }
override IsReadOnly { get; }Bu koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır; aksi takdirde, false.
Item { get; }
Names { get; }

yöntemler

İsimTanım
Add(CustomProjectProperty)
Add(string, bool)Yeni bir özel özellik oluşturur.
Add(string, DateTime)Yeni bir özel özellik oluşturur.
Add(string, double)Yeni bir özel özellik oluşturur.
Add(string, string)Yeni bir özel özellik oluşturur.
Clear()PropertyCollection’ı temizler.
Contains(string)
Remove(string)Belirtilen ada sahip bir özelliği koleksiyondan kaldırır.

Ayrıca bakınız