CustomProjectPropertyCollection.IsReadOnly

CustomProjectPropertyCollection.IsReadOnly property

Bu koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır; aksi takdirde, false.

public override bool IsReadOnly { get; }

Ayrıca bakınız