Enum CustomPropertyType

CustomPropertyType enumeration

Özel bir özellik türü numaralandırmasını temsil eder.

public enum CustomPropertyType

değerler

İsimDeğerTanım
None0Özelliğin türü yok.
String1Özellik bir dize değeridir.
DateTime2Özellik bir tarih saat değeridir.
Number3Özellik bir tam sayıdır.
Boolean4Özellik bir boole değeridir.

Ayrıca bakınız