Struct GenericPropertyTKey

GenericProperty<TKey> structure

Bir konteyner özelliğini temsil eder.

public struct GenericProperty<TKey>
    where TKey : struct
ParametreTanım
TKeyÖzellik değerinin türü.

yapıcılar

İsimTanım
GenericProperty(string)Yeni bir örneğini başlatırGenericProperty yapı

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; }Özelliğin adını alır.
Value { get; }Özelliğin değerini alır.

Ayrıca bakınız