Class Property

Property class

Bir özelliğin temel sınıfını temsil eder.

public abstract class Property

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; } Özelliğin adını alır.
Value { get; set; } Özelliğin değerini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Özellik değerini string. olarak döndürür

Ayrıca bakınız