Class Property

Property class

Bir özelliğin temel sınıfını temsil eder.

public abstract class Property

Özellikleri

İsimTanım
Name { get; }Özelliğin adını alır.
Value { get; set; }Özelliğin değerini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Özellik değerini string. olarak döndürür

Ayrıca bakınız