Property.ToString

Property.ToString method

Özellik değerini string. olarak döndürür

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Dize değeri.

Ayrıca bakınız