Property.Value

Property.Value property

Özelliğin değerini alır veya ayarlar.

public object Value { get; set; }

Ayrıca bakınız