Class PropertyCollectionT

PropertyCollection<T> class

Özellikler koleksiyonunun temel sınıfı.

public abstract class PropertyCollection<T> : IEnumerable<T>
ParametreTanım
Tmülkiyet türü.

Ayrıca bakınız