Class PropertyKeyedCollectionT

PropertyKeyedCollection<T> class

Özellikler koleksiyonunun temel sınıfı.

public abstract class PropertyKeyedCollection<T> : PropertyCollection<T>, ICollection<T>
    where T : Property
ParametreTanım
Tmülkiyet türü.

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Koleksiyondaki özelliklerin sayısını alır.
abstract IsReadOnly { get; }Bu koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır; aksi takdirde, false.
Item { get; }Belirtilen anahtarla ilişkili Özelliği alır.
Names { get; }Tüm özellik adlarının koleksiyonunu alır.

yöntemler

İsimTanım
Add(T)Yeni bir özel özellik oluşturur.
Contains(string)olup olmadığını belirler.PropertyCollection belirtilen ada sahip bir özellik içerir.

Ayrıca bakınız