PropertyKeyedCollection1.Names

PropertyKeyedCollection<T>.Names property

Tüm özellik adlarının koleksiyonunu alır.

public ICollection<string> Names { get; }

Ayrıca bakınız