Aspose.Tasks.RiskAnalysis

Risk Analizi Raporu oluşturmaya yönelik sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
RiskAnalysisResult Risk analizinin bir sonucunu temsil eder.
RiskAnalysisSettings Risk analizi gerçekleştirmek için ayarları belirtir.
RiskAnalyzer Belirtilen risk analizi ayarlarına dayalı olarak bir Monte Carlo simülasyonu gerçekleştirir.
RiskItemStatistics Analiz edilen projenin görevi için istatistiksel verileri depolayan bir öğeyi temsil eder.
RiskItemStatisticsCollection Örneklerini içeren bir koleksiyonu temsil eder.RiskItemStatistics sınıf.
RiskPattern Bir proje görevi için bir risk modelini temsil eder.
RiskPatternCollection Örneklerini içeren bir koleksiyonu temsil eder.RiskPattern sınıf.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ConfidenceLevel Gerçek değerlerin iyimser ve kötümser tahminler dahilinde olacağı sürenin yüzdesine karşılık gelen, risk analizinde kullanılan desteklenen güven seviyelerini belirtir.
ProbabilityDistributionType Desteklenen olasılık dağılımlarının türlerini belirtir.
RiskItemType Risk analizi sırasında istatistiksel bilgilerin toplandığı görev alanlarını belirtir.