ProbabilityDistributionType

ProbabilityDistributionType enumeration

Desteklenen olasılık dağılımlarının türlerini belirtir.

public enum ProbabilityDistributionType

değerler

İsim Değer Tanım
Uniform 0 Her değerin eşit olasılıkla seçildiği dağılım.
Normal 1 Bazen gayri resmi olarak çan eğrisi olarak adlandırılan dağılım (Gauss dağılımı).

Ayrıca bakınız