Class RiskAnalysisResult

RiskAnalysisResult class

Risk analizinin bir sonucunu temsil eder.

public class RiskAnalysisResult

yöntemler

İsimTanım
GetRiskItems(RiskItemType)örneğini döndürürRiskItemStatisticsCollection belirtilen risk türü için.
SaveReport(Stream)Risk analizi raporunu akışa PDF biçiminde kaydeder.
SaveReport(string)Risk analizi raporunu PDF formatında belirtilen dosya yoluna kaydeder.

Ayrıca bakınız