RiskAnalysisResult.GetRiskItems

RiskAnalysisResult.GetRiskItems method

örneğini döndürürRiskItemStatisticsCollection belirtilen risk türü için.

public RiskItemStatisticsCollection GetRiskItems(RiskItemType itemType)
Parametre Tip Tanım
itemType RiskItemType belirtilen risk türü; değerlerinden biri olabilir.RiskItemType numaralandırma.

Geri dönüş değeri

örneğinin bir örneğiRiskItemStatisticsCollection Belirtilen risk türü için.

Ayrıca bakınız