RiskAnalysisSettings

RiskAnalysisSettings class

Risk analizi gerçekleştirmek için ayarları belirtir.

public class RiskAnalysisSettings

yapıcılar

İsim Tanım
RiskAnalysisSettings() Yeni bir örneğini başlatırRiskAnalysisSettings sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
IterationsCount { get; set; } Monte Carlo simülasyonunda kullanılacak yineleme sayısını alır veya ayarlar. Varsayılan değer 100.
Patterns { get; } Örneklerini içeren bir koleksiyon alır.RiskPattern sınıf.

Ayrıca bakınız