RiskAnalysisSettings.IterationsCount

RiskAnalysisSettings.IterationsCount property

Monte Carlo simülasyonunda kullanılacak yineleme sayısını alır veya ayarlar. Varsayılan değer 100. ‘dir.

public int IterationsCount { get; set; }

Ayrıca bakınız