RiskAnalysisSettings.RiskAnalysisSettings

RiskAnalysisSettings constructor

Yeni bir örneğini başlatırRiskAnalysisSettings sınıf.

public RiskAnalysisSettings()

Ayrıca bakınız