Class RiskAnalyzer

RiskAnalyzer class

Belirtilen risk analizi ayarlarına dayalı olarak bir Monte Carlo simülasyonu gerçekleştirir.

public class RiskAnalyzer

yapıcılar

İsimTanım
RiskAnalyzer(RiskAnalysisSettings)Yeni bir örneğini başlatır.RiskAnalyzer sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Settings { get; set; }örneğini alır veya ayarlarRiskAnalysisSettings risk analizi için gerekli ayarları tanımlayan sınıf.

yöntemler

İsimTanım
Analyze(Project)Belirtilen proje için risk analizi gerçekleştirir. Analiz, Monte Carlo simülasyonuna dayanmaktadır ve sonuç,RiskAnalysisResult sınıf.

Ayrıca bakınız