RiskAnalyzer

RiskAnalyzer class

Belirtilen risk analizi ayarlarına dayalı olarak bir Monte Carlo simülasyonu gerçekleştirir.

public class RiskAnalyzer

yapıcılar

İsim Tanım
RiskAnalyzer(RiskAnalysisSettings) Yeni bir örneğini başlatırRiskAnalyzer sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Settings { get; set; } Şunun örneğini alır veya ayarlar:RiskAnalysisSettings risk analizi için gerekli ayarları tanımlayan sınıf.

yöntemler

İsim Tanım
Analyze(Project) Belirtilen proje için risk analizi gerçekleştirir. Analiz, Monte Carlo simülasyonuna dayanmaktadır ve sonuç,RiskAnalysisResult sınıf.

Ayrıca bakınız