RiskAnalyzer.Settings

RiskAnalyzer.Settings property

örneğini alır veya ayarlarRiskAnalysisSettings risk analizi için gerekli ayarları tanımlayan sınıf.

public RiskAnalysisSettings Settings { get; set; }

Ayrıca bakınız