Class RiskItemStatistics

RiskItemStatistics class

Analiz edilen projenin görevi için istatistiksel verileri depolayan bir öğeyi temsil eder.

public class RiskItemStatistics

Özellikleri

İsimTanım
ExpectedValue { get; }Risk öğesinin beklenen değerini alır.
ItemType { get; }Bir örneğini alırRiskItemType numaralandırma.
Maximum { get; }Monte Carlo simülasyonu sırasında üretilen maksimum değeri alır.
Minimum { get; }Monte Carlo simülasyonu sırasında üretilen minimum değeri alır.
StandardDeviation { get; }Risk öğesinin standart sapmasını alır.

yöntemler

İsimTanım
GetPercentile(int)Oluşturulan örneklerin belirli bir yüzdesinin altına düştüğü bir değer alır.
override ToString()Bir risk öğesinin kısa dize temsilini döndürür. Gösterimin kesin ayrıntıları belirtilmemiştir ve değişikliğe tabidir.

Ayrıca bakınız