ExpectedValue

RiskItemStatistics.ExpectedValue property

Risk öğesinin beklenen değerini alır.

public DateTime ExpectedValue { get; }

Ayrıca bakınız