RiskItemStatistics.GetPercentile

RiskItemStatistics.GetPercentile method

Oluşturulan örneklerin belirli bir yüzdesinin altına düştüğü bir değer alır.

public DateTime GetPercentile(int percent)
ParametreTipTanım
percentInt320 ile 100 arasında belirtilen yüzde.

Geri dönüş değeri

oluşturulan örneklerin belirli bir yüzdesinin altına düştüğü bir değer.

Ayrıca bakınız