GetPercentile

RiskItemStatistics.GetPercentile method

Oluşturulan örneklerin belirli bir yüzdesinin altına düştüğü bir değer alır.

public DateTime GetPercentile(int percent)
Parametre Tip Tanım
percent Int32 0 ile 100 arasında belirtilen yüzde.

Geri dönüş değeri

oluşturulan örneklerin belirli bir yüzdesinin altına düştüğü bir değer.

Ayrıca bakınız