RiskItemStatistics.ItemType

RiskItemStatistics.ItemType property

Bir örneğini alırRiskItemType numaralandırma.

public RiskItemType ItemType { get; }

Ayrıca bakınız