ItemType

RiskItemStatistics.ItemType property

Şunun bir örneğini alır:RiskItemType numaralandırma.

public RiskItemType ItemType { get; }

Ayrıca bakınız