Maximum

RiskItemStatistics.Maximum property

Monte Carlo simülasyonu sırasında oluşturulan maksimum değeri alır.

public DateTime Maximum { get; }

Ayrıca bakınız