Minimum

RiskItemStatistics.Minimum property

Monte Carlo simülasyonu sırasında oluşturulan minimum değeri alır.

public DateTime Minimum { get; }

Ayrıca bakınız