RiskItemStatistics.ToString

RiskItemStatistics.ToString method

Bir risk öğesinin kısa dize temsilini döndürür. Gösterimin kesin ayrıntıları belirtilmemiştir ve değişikliğe tabidir.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

RiskItem nesnesini temsil eden kısa dize.

Ayrıca bakınız