ToString

RiskItemStatistics.ToString method

Bir risk öğesinin kısa dize gösterimini döndürür. Gösterimin tam ayrıntıları belirtilmemiştir ve değiştirilebilir.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

RiskItem nesnesini temsil eden kısa dize.

Ayrıca bakınız