Class RiskItemStatisticsCollection

RiskItemStatisticsCollection class

Örneklerini içeren bir koleksiyonu temsil eder.RiskItemStatistics sınıf.

public class RiskItemStatisticsCollection : IDictionary<Task, RiskItemStatistics>, 
    IEnumerable<RiskItemStatistics>

yöntemler

İsimTanım
Get(Task)örneğini döndürürRiskItemStatistics belirtilen Task nesnesiyle ilişkilendirilmiş bu koleksiyonda yer alan sınıf; öğe bulunamazsa null.
GetEnumerator()Bu koleksiyon için bir numaralandırıcı döndürür.

Ayrıca bakınız