RiskItemStatisticsCollection

RiskItemStatisticsCollection class

Örneklerini içeren bir koleksiyonu temsil eder.RiskItemStatistics sınıf.

public class RiskItemStatisticsCollection : IDictionary<Task, RiskItemStatistics>, 
    IEnumerable<RiskItemStatistics>

yöntemler

İsim Tanım
Get(Task) Bir örneğini döndürürRiskItemStatistics belirtilen Task nesnesiyle ilişkili bu koleksiyonda bulunan sınıf; öğe bulunamazsa null.
GetEnumerator() Bu koleksiyon için bir numaralandırıcı döndürür.

Ayrıca bakınız