RiskItemStatisticsCollection.GetEnumerator

RiskItemStatisticsCollection.GetEnumerator method

Bu koleksiyon için bir numaralandırıcı döndürür.

public IEnumerator<RiskItemStatistics> GetEnumerator()

Geri dönüş değeri

bu koleksiyon için bir numaralandırıcı.

Ayrıca bakınız