RiskItemType

RiskItemType enumeration

Risk analizi sırasında istatistiksel bilgilerin toplandığı görev alanlarını belirtir.

public enum RiskItemType

değerler

İsim Değer Tanım
Start 0 Görev Başlangıcı.
Finish 1 Görev Bitir.
EarlyStart 2 Görev Erken Başlatma.
EarlyFinish 3 Görev Erken Bitirme.
LateStart 4 Görev Geç Başlatma.
LateFinish 5 Görev Geç Bitirme.

Ayrıca bakınız