Enum RiskItemType

RiskItemType enumeration

Risk analizi sırasında istatistiksel bilgilerin toplandığı görev alanlarını belirtir.

public enum RiskItemType

değerler

İsimDeğerTanım
Start0Görev Başlat.
Finish1Görev Bitir.
EarlyStart2Görev Erken Başlatma.
EarlyFinish3Görev Erken Bitiş.
LateStart4Görev Geç Başlatma.
LateFinish5Görev Geç Bitir.

Ayrıca bakınız