RiskPattern

RiskPattern class

Bir proje görevi için bir risk modelini temsil eder.

public class RiskPattern

yapıcılar

İsim Tanım
RiskPattern(Task) Yeni bir örneğini başlatırRiskPattern sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
ConfidenceLevel { get; set; } Gerçek oluşturulan değerlerin iyimser ve kötümser tahminler dahilinde olacağı sürenin yüzdesine karşılık gelen güven düzeyini alır veya ayarlar. Varsayılan değer CL99. ‘dir.
Distribution { get; set; } Monte Carlo simülasyonunda kullanılan olasılık dağılımını alır veya ayarlar. Varsayılan değer ProbabilityDistributionType.Normal.
Optimistic { get; set; } Mümkün olan en iyi proje senaryosunda gerçekleşebilecek en olası görev süresinin yüzdesini alır veya ayarlar. Varsayılan değer 75’tir; bu, tahmini belirtilen görev süresi 4 gün ise, iyimser sürenin 3 gün olacağı anlamına gelir.
Pessimistic { get; set; } Olası en kötü proje senaryosunda gerçekleşebilecek en olası görev süresinin yüzdesini alır veya ayarlar. Varsayılan değer 125’tir; bu, tahmini belirtilen görev süresinin 4 gün olması durumunda kötümser sürenin 5 gün olacağı anlamına gelir.
Task { get; } Bu risk modelinin uygulandığı bir proje görevi alır.

Ayrıca bakınız