Class RiskPattern

RiskPattern class

Bir proje görevi için bir risk modelini temsil eder.

public class RiskPattern

yapıcılar

İsimTanım
RiskPattern(Task)Yeni bir örneğini başlatır.RiskPattern sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
ConfidenceLevel { get; set; }Üretilen gerçek değerlerin iyimser ve kötümser tahminler dahilinde olacağı zamanın yüzdesine karşılık gelen güven düzeyini alır veya ayarlar. Varsayılan değer CL99. ‘dir.
Distribution { get; set; }Monte Carlo simülasyonunda kullanılan olasılık dağılımını alır veya ayarlar. Varsayılan değer ProbabilityDistributionType.Normal. ‘dir.
Optimistic { get; set; }Mümkün olan en iyi proje senaryosunda meydana gelebilecek en olası görev süresinin yüzdesini alır veya ayarlar. Varsayılan değer 75’tir; bu, belirtilen tahmini görev süresi 4 gün ise, iyimser sürenin 3 gün olacağı anlamına gelir.
Pessimistic { get; set; }Olabilecek en kötü proje senaryosunda meydana gelebilecek en olası görev süresinin yüzdesini alır veya ayarlar. Varsayılan değer 125’tir; bu, belirtilen tahmini görev süresinin 4 gün olması durumunda kötümser sürenin 5 gün olacağı anlamına gelir.
Task { get; }Bu risk modelinin uygulandığı bir proje görevi alır.

Ayrıca bakınız