RiskPattern.ConfidenceLevel

RiskPattern.ConfidenceLevel property

Üretilen gerçek değerlerin iyimser ve kötümser tahminler dahilinde olacağı zamanın yüzdesine karşılık gelen güven düzeyini alır veya ayarlar. Varsayılan değer CL99. ‘dir.

public ConfidenceLevel ConfidenceLevel { get; set; }

Notlar

içinde tanımlanan değerlerden biri olabilir.ConfidenceLevel numaralandırma.

Ayrıca bakınız