RiskPattern.Optimistic

RiskPattern.Optimistic property

Mümkün olan en iyi proje senaryosunda meydana gelebilecek en olası görev süresinin yüzdesini alır veya ayarlar. Varsayılan değer 75’tir; bu, belirtilen tahmini görev süresi 4 gün ise, iyimser sürenin 3 gün olacağı anlamına gelir.

public int Optimistic { get; set; }

Ayrıca bakınız